Un arxiu escènic

Fent-nos càrrec de la dificultat de construir un arxiu d’allò efímer, hem tractat de reunir un corpus de reaccions artístiques durant -i a partir de- la pandèmia, nacional com internacional, amb l’objectiu de deixar constància d’un esforç creatiu determinat. Lluny d’entrar en debats sobre les categories o la qualitat d’aquestes peces, l’arxiu (en constant actualització) pretén posar en valor un esforç creatiu situat, així com l’energia emprada a explorar els límits de les prohibicions i impossibilitats del moment històric.